Van innovatie naar reguliere toepassing

Tussen 2007 en 2014 deden Stichting FloodControl 2015 en Stichting IJkdijk afzonderlijk van elkaar al baanbrekende experimenten op het gebied van dijkmonitoring met behulp van sensortechnologie. In 2014 zijn beide stichtingen gefuseerd en startte het gezamenlijke FloodControl IJkdijk ontwikkelprogramma.

Praktisch toepasbare (innovatieve) technieken, systemen en kennis zijn ontwikkeld én gevalideerd. Voorbeelden zijn de Dijk Data Service Centrum software, de LiveDijk-systemen, de stresstesten (grote veldproeven) op faalmechanismen en de meet- en regeloplossingen in dijken, zoals het DMC systeem.

Het gaat om technieken, systemen en kennis die waterkeringbeheerders ondersteunen bij het realiseren van een efficiencyverhoging van het levenscyclusbeheer van dijken. Hierbij wordt aangesloten op zorgplicht gerelateerde onderwerpen.

Om deze kansen te realiseren is het echter nodig om gevalideerde innovaties ook toe te passen in de praktijk.