Samenwerking is noodzakelijk voor succes

In alle fasen van innovaties is samenwerking in de driehoek beheerders-bedrijven-kennisinstellingen noodzakelijk. Zonder samenwerking vindt er geen afstemming over ontwikkeling plaats. Hierdoor wordt weer geen gezamenlijk draagvlak gecreëerd. De samenwerking richt zich op de eerder genoemde pre-concurrentiele fasen (1 tot en met 3) tot en met het vormgeven van de stap die moet leiden tot reguliere toepassing. Pre-concurrentiele samenwerking houdt in dat partijen hun eigen expertise inbrengen om gezamenlijk tot nieuwe expertise te komen die niet kon worden ontwikkeld wanneer deze samenwerking niet tot stand kwam. De ontwikkelde kennis is vrijwel altijd openbaar en toegankelijk omdat de betrokkenheid van overheden dit als randvoorwaarde stellen. Wanneer de samenwerking goed verloopt, wordt dit de gouden driehoek genoemd.

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere succesvolle samenwerkingen geweest in deze gouden driehoek waaruit mooie projecten zijn voortgekomen.