Governance

Governance is het sturen van de waterkeringbeherende organisatie door het bestuursorgaan op het behalen van de vereiste waterveiligheid. Feitelijk betekent dit het uitvoeren van de publieke taak door overheden. Hierbij worden alle facetten aangewend die nodig of bevorderlijk zijn voor het behalen van de waterveiligheidsdoelstellingen. Vanuit FloodControl IJkdijk werden hiervoor ook state of the art kennis en beschikbare producten en technologie betrokken. Samenwerking tussen partijen uit de driehoek: kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid blijkt hierbij wenselijk dan wel noodzakelijk.

Lees meer »