Filosofie

Door 1000 jaar ervaringskennis van dijkenbouw, polder- en peilbeheer, het balanceren tussen droge voeten en ruimte voor water, zit de Nederlander het waterbeheer als het ware in de genen. Daarom wordt het garanderen van veiligheid zeker niet alleen beschouwd als een kwestie van de aanleg van grote en sterke dijken, maar ook als een kwestie van inspecteren en beheren van de conditie van dijken, van regelmatig onderhouden en toetsen, en tenslotte van bewaking van de conditie onder extreme omstandigheden en indien nodig het nemen van beheer- of noodmaatregelen.

Meer informatie over een dijk, en daarmee een betere kennis van de dijk, leidt tot een scherper inzicht in het gedrag en de conditie. Doordat een verstandige, voorzichtige aanpak gehanteerd wordt als er weinig informatie beschikbaar is, kan een dijk als het ware versterkt worden door er meer informatie over te verzamelen: dijken versterken met informatie.

Lees meer »